Christine Mulder

Elke dag verdwient argens op 'e wereld een tael. 
Ik wil de Stellingwarver tael levend holen voor volgende generaosies.

Lees zels, laot je veurlezen en wees trots op je eigen tael.

 

De leste kollum uut Stellingwarver Zaeken:

Kiekdeuze


 

Netuurlik he'k een mening. Netuurlik vien ik d'r wat van. Temeensten, meerstal. Ik vien niet da'k een mening hebben kan a'k argens gien verstaand van heb.

 

Toch? Ik vien daj’ eins hielemaole gien recht hebben op een mening aj’ d’r verstand van hebben. Zo weet ik niks over motorrieden. Mar… O. Wacht. Ik bedaenke me krek da’k daor toch een miening over hebbe. Hm. Voetbal dan. Ik weet wat butenspel is, dus he’k d’r verstand van en een miening over. Muziek? Miening! Religie? Kom mar op! De kiender van een aander? Et leven van een aander? ...Ik moet geloof ik bekennen da’k me zo niet bedaenken kan waor a’k gien miening over heb. Ik hebbe zels een miening over mezels. Dat ik iene bin die goed mit mien miening ommegaot. Da’k de tegenwoordigheid van geest hebbe da’k misschien wel daenke da’k argens verstand-van-dus-een-miening over hebbe, mar da’k misschien toch eerst even naodaeken moet veurda’k die miening de wereld in slinger. Da’k even bekieken moet of ik et hele verhael wel weet of et verhael niet kleur zoas IK de wereld bezie. Mar ik besef ok dat ik, krek as iederiene (ja, jow ok) mezels leuker en interessanter vien as De Aanderen. Daoromme wil ik buten mien kiekdeuze zien. Veurbi’j de oogkleppen en et bod veur mien kop. Want je eien wereld is niks aj’ aandere niet zien kunnen. Of zien willen. Je eigen miening is niks aj’ niet eupen staon veur aandere. Aj’ niet bereid binnen te kieken naor en te leren van aandere deuzen en je miening bi’j te stellen. Dan is jow miening krek zo leeg as de deuze waorin je leven. Kiek mar es over jow raantien. Hael et gekleurde pepier d’r mar es of veurdaj’ vienen daj’ et recht hebben iene jow miening veur de voeten te smieten. En daorbi’j een, mienig hoeft de wereld ok altied niet in. Daenk daor  mar es over nao veurdaj’ een miening hebben. Over dit stokkien bi’jveurbield.

 


Nederlandse vertaling:

 

Kijkdoos


 

Natuurlijk heb ik een mening. Natuurlijk vind ik er wat van. Tenminste, meestal. Ik vind niet dat ik een mening hebben mag als ik ergens geen verstand van heb.

Toch? Ik vind dat je eigenlijk  helemaal geen recht hebt op een mening als je er geen verstand van hebt. Zo weet ik niks over motorrijden. Maar… O. Wacht. Ik bedenk me net dat ik daar toch een mening over heb. Hm. Voetbal dan. Ik weet wat buitenspel is, dus heb ik er verstand van en een mening over. Muziek? Mening. Religie? Kom maar op. De kinderen van een ander? Het leven van een ander? ...Ik moet geloof ik bekennen dat ik me niet bedenken kan waar ik geen mening over heb. Ik heb zelfs een mening over mezelf. Dat ik iemand ben die goed met mijn mening omgaat. Dat ik de tegenwoordigheid van geest heb dat ik misschien wel denk dat ik ergens verstand-van-dus-een-mening over heb, maar dat ik misschien toch eerst even nadenken moet voordat ik die mening de wereld in slinger. Dat ik even bekijken moet of ik het hele vetrhaal wel weet of het verhaal niet kleur zoals IK de wereld bekijk. Maar ik besef ook dat ik, net als iedereen (ja, jij ook) mezelf leuker en interessanter vind dan De Anderen. Daarom wil ik buiten mijn kijkdoos kijken. Voorbij de oogkleppen en het bord voor mijn kop. Want je eigen wereld is niets als je andere niet zien kunt. Of zien wilt. Je eigen mening is niets als je niet open staat voor andere. Als je niet bereid bent te kijken naar en te leren van andere dozen en je mening bij te stellen. Dan is jouw mening net zo leeg als de doos waarin je leeft. Kijk maar eens over je randje. Haal het gekleurde papier er maar eens af voordat je vindt dat je het recht hebt iemand jou mening voor de voeten te smijten. En bovendien, een mening hoeft de wereld ook niet altijd in. Denk daar maar eens over na voordat je een mening hebt. Over dit stukje bijvoorbeeld. 

 

 

Meer lezen?
Onder 'Schrieveri'jen' vienen je verhaelen, gedichten en een kollumarchief.